Maandelijkse archieven: maart 2014


BTW-vrijstellingsregeling: Verhoging van de drempel tot 15.000 euro vanaf 1 april 2014

In het kader van haar herstelplan heeft de federale regering de maatregel goedgekeurd die het vanaf 1 april 2014 drempelbedrag voor de vrijstelling van de btw verhoogt van 5.580 euro naar 15.000 euro. In afwachting van parlementaire goedkeuring en publicatie van de nieuwe regeling in het Belgisch Staatsblad vindt u de nieuwe toepassingsvoorwaarden van deze […]