Maandelijkse archieven: november 2014


Lidgelden zijn niet steeds vrijgesteld!

Situering Lidgelden waarvan het maximum in de statuten van de vereniging vermeld staat vormt een betaling voor het lidmaatschap van een vereniging. Het gaat niet om een schenking, maar een betaling om te kunnen genieten van het lidmaatschap. Het lidgeld is verplicht door de toetreding en in principe is geen teruggave mogelijk. De periodiciteit van […]


Geregistreerde kassasysteem GKS – Definitieve regeling

De administratie publiceert een btw beslissing dd.26.11.2014 betreffende de definitieve regeling van de geregistreerde kassasysteem.   Beslissing Btw, nr. E.T.127.190, dd. 26.11.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen Taxatieprocedure en verplichtingen Beslissing Btw nr. E.T.127.190 dd. 26.11.2014 Geregistreerde kassasysteem GKS Definitieve regeling 1. INLEIDING In navolging van […]


Herinnering: uiterste indieningsdata van aangiften voor de “forfaitaire belastingplichtigen”

Ter herinnering: de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de “forfaitaire belastingplichtigen” is woensdag 10 december 2014, zowel voor de papieren versie als voor de elektronische aangifte via Tax-on-webExterne link. De mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met zaterdag 10 januari 2015 […]


Verduidelijkingen voorwaarden woonbonus voor het aanslagjaar 2015

Verduidelijkingen voorwaarden woonbonus voor het aanslagjaar 2015 De FOD Financiën verduidelijkt de voorwaarden waaraan hypothecaire leningen die afgesloten zijn in 2014 moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning, ook wel de gewestelijke woonbonus genoemd.Vanaf aanslagjaar 2015 / inkomstenjaar 2014 kan, als aan alle voorwaarden is voldaan, de belastingvermindering […]


Indiening aangifte door mandatarissen via Tax-on-web: termijn verlengd t.e.m. 14 november 2014

De minister van Financiën verlengt opnieuw de indieningstermijn van de aangifte door mandatarissen via Tax-on-web, ditmaal tot en met 14 november 2014. De voorbije week waren er tal van onderbrekingen door technische problemen met het achterliggende federaal ICT-platform (beheerd door Fedict). De aangiften in de personenbelasting via Tax-on-web van burgers die een beroep doen op […]


BTW – 6% op het verwijderen van een stookolietank in het kader van een renovatie of herstelling van een woning

Arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen dd. 08.04.2014 – De betwisting heeft betrekking op de vaststelling van het tarief van de BTW voor het verwijderen of buiten gebruik stellen van stookolietanks meer bepaald de vraag of het verwijderen en buiten gebruik stellen van een stookolietank uitgevoerd aan een privé woning “de omvorming, renovatie, […]