Dagelijkse archieven: 06.11.2014


BTW – 6% op het verwijderen van een stookolietank in het kader van een renovatie of herstelling van een woning

Arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen dd. 08.04.2014 – De betwisting heeft betrekking op de vaststelling van het tarief van de BTW voor het verwijderen of buiten gebruik stellen van stookolietanks meer bepaald de vraag of het verwijderen en buiten gebruik stellen van een stookolietank uitgevoerd aan een privé woning “de omvorming, renovatie, […]