Maandelijkse archieven: december 2014


Niet-uitbetaalde belastingteruggaven

Parlementaire vraag nr. 45 van de heer Robert Van de Velde dd. 07.11.2014   Kamer, Vragen en Antwoorden, 2014-2015, QRVA 54/003 dd. 08.12.2014, blz. 192 Niet-uitbetaalde belastingteruggaven VRAAG Elk jaar kan een deel van de belastingteruggaven niet worden uitbetaald (bijvoorbeeld ambtshalve geschrapten). 1. Over hoeveel dossiers ging het in de jaren 2011, 2012 en 2013 […]


Bijkomende informatie over de verzending van aanslagbiljetten (berekeningsnota’s)

Naar aanleiding van de vragen die we kregen van burgers die hun aanslagbiljet (berekeningsnota) nog niet hebben ontvangen, werkten we FAQ uit die hierop een antwoord bieden. Wanneer zal ik mijn aanslagbiljet ontvangen? Wettelijk gezien kan uw aanslagbiljet voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten van 2013) opgesteld worden tot 30 juni 2015. We kunnen u geen […]


Bericht aan de btw-belastingplichtigen

Bent u btw-belastingplichtige en dient u maandaangiften in? Dan moet u uiterlijk op 24 december 2014 een voorschot betalen op de btw over uw verrichtingen van de maand december 2014. Om het bedrag van dat voorschot te bepalen, heeft u de keuze tussen de volgende twee manieren: U berekent de effectief verschuldigde btw voor de […]


Kan een indiciaire afrekening steunen op een uitgebreide vraag om inlichtingen omtrent het private consumptiepatroon van een belastingplichtigen ?

Arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen dd. 04.02.2014 – Ver weerder in hoger beroep vestigde een aanslag op basis van tekenen en indiciën. Eisers in hoger beroep houden voor dat de indiciaire afrekening duidelijk steunt op een uitgebreide vraag om inlichtingen omtrent het private consumptiepatroon van de belastingplichtigen, wat een essentiële inbreuk impliceert […]


Bedrijfsvoertuig en woon-werkverplaatsingen: drie verschillende interpretaties van het begrip

We vallen geregeld merkwaardige dingen te betreuren in ons recht. We geven nog maar eens een voorbeeld: het begrip woon-werkverplaatsing met een bedrijfsvoertuig al naargelang men te maken heeft met de inkomstenbelastingen, de btw of de sociale zekerheid. Wanneer in de inkomstenbelastingen een werknemer of een bedrijfsleider zijn woon-werkverplaatsingen doet met een bedrijfsvoertuig, wordt het […]


Onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor privégebruik en verwerping van de afschrijvingen in hoofde van de vennootschap die er het vruchtgebruik van heeft

Een arrest van het Hof van Cassatie van 20.06.2014 handelt over een vruchtgebruikconstructie. Een echtpaar verpleegkundigen richtte een vennootschap op met als maatschappelijk doel “alle verpleegkundige activiteiten aan huis, evenals in rustoorden en poliklinieken” waaronder het geheel van hun activiteiten vallen. Ze verkochten het vruchtgebruik van hun grond aan de vennootschap voor een periode van […]


BTW – Inzagerecht van de ambtenaren – Gebruik inzake BTW van een akkoordverklaring die tot stand is gekomen bij het bepalen van de belastbare grondslag voor de vennootschapsbelasting

Arrest van het Hof van Beroep van Brussel dd. 18.06.2014 – De betwisting betreft een dwangbevel inzake BTW uitgevaardigd lastens een vennootschap die een economische activiteit in de sector van de woningbouw uitoefent, meer bepaald appartementsgebouwen oprichten en de nieuwe appartementen verkopen onder het BTW-regime. In deze werd de vennootschap onderworpen aan een controle over […]


Een pop-up handelshuur

Pop-up winkels, pop-up restaurants, pop-up bars,… Het recent pop-up fenomeen komt in alle vormen en maten. Er worden pop-ups gestart om verbouwingswerken te overbruggen; om jonge mensen te laten proeven van het ondernemingsleven; om leegstandsproblemen op te lossen;… Deze verscheidenheid aan pop-ups bemoeilijkt de vraag of een pop-up onder het toepassingsgebied van de handelshuurwet valt. […]


Btw en de verleggingsregeling: opgepast voor fouten, ook al is de btw-impact nihil!

De verlegging van de btw-heffing is welbekend in de wereld van de bouw. De regeling werd voordien aangeduid met de benaming btw met medecontractant. Gezien de invoering van de nieuwe regels voor de plaatsbepaling van diensten in 2010, werd de toepassing ervan uitgebreid en levert ze vaak begripsproblemen op. Hoewel de btw-wetgeving minder artikels telt […]