Maandelijkse archieven: januari 2015


Regering wil onbeperkt bijklussen in de horeca mogelijk maken

De regering geeft gehoor aan de verzuchtingen van de horeca-uitbaters, die gisteren in Brussel verzamelden om extra compensaties te eisen voor de invoering van de zogenoemde witte kassa. De overheid wil onder meer werk maken van flexi-jobs, waardoor onbeperkt bijklussen in de horeca mogelijk wordt. Dat schrijft De Tijd. Op 6 februari leggen staatssecretarissen voor […]


Belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk

Overeenkomstig de gecoördineerde richtlijnen opgenomen in het dertiende addendum van 14.05.2014 bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 van 05.03.1999 mag worden aangenomen dat de vergoedingen die clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doeleinden aan hun onbezoldigde vrijwilligers toekennen als forfaitaire terugbetalingen van kosten, werkelijke kosten dekken […]


Btw op de handelingen van bestuurders: wat houden de “normale regels” dan in?

Middels een beslissing van 20 november 2014 kondigde de btw-administratie haar bedoeling aan om vanaf 1 januari 2015 de normale btw-regels voor de handelingen van rechtpersonen die bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars van een vennootschap zijn toe te gaan passen. Gezien de praktische moeilijkheden en de financiële impact die ze dreigen te veroorzaken werd de inwerkingtreding […]


Geregistreerde Kassasysteem – update

Zo’n 50.000 brieven zijn naar horeca ondernemers verstuurd. De brief dient meerdere doeleinden: -de sector informeren omtrent de verplichting om zich als GKS-gebruiker te registreren via de online applicatie (tussen 01/01/2015 en 28/02/2015); -deze gebruikers attent te maken op de uiterste activatiedatum (31/12/2015) voor hun GKS; -hen de officiële website van de FOD Financiën voor […]


Interesten op de rekening-courant en berekeningsbasis

In een recent artikel schreven we over een stroming binnen de rechtspraak die de vergoeding toestaat van rekening-courant credit die een bedrijfsleider in zijn vennootschap heeft tegen een hoger tarief dan het belachelijke tarief dat banken sinds enige tijd aanbieden. De administratie is daar uiteraard niet blij mee, maar de belastingadministratie ziet er een verdoken […]


Geschenken aan derden en de 25 euro-limiet

Krachtens artikel 57 1° WIB 92 worden slechts als beroepskosten aangenomen: commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die voor de verkrijgers al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn, op voorwaarde dat er een fiscale fiche 281 is opgemaakt. Voor derden (niet […]