Maandelijkse archieven: februari 2015


Het belangenconflict in een coöperatieve vennootschap

Een belangenconflict ontstaat wanneer een bedrijfsleider (manager of zaakvoerder) een beslissing moet nemen voor rekening van zijn vennootschap die hem een rechtstreeks en persoonlijk voordeel oplevert. Om misbruik te vermijden en het gevaar dat de rechten van aandeelhouders of vennoten worden geschaad, voerde de wetgever een procedure in voor aangifte van de operatie bij de […]


Tax-shift: de contouren worden duidelijk

De tax-shift waar iedereen het over heeft zonder hem te hebben gezien, is de fiscale hervorming die de nieuwe regering bovenaan op haar programma voor de eerste legislatuur heeft gezet. Het basisidee kennen we: belasting op arbeid verlagen. Gezien de huidige toestand van de Belgische financiën zal men de kosten van deze opbrengstdaling elders moeten […]


Geregistreerd kassasysteem – Occasionele handelingen – Ontheffing

Beslissing Btw nr. E.T.127.736 dd. 16.02.2015 Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen Taxatieprocedure en verplichtingen Beslissing BTW nr. E.T. 127.736 d.d. 16.02.2015 Geregistreerd kassasysteem Occasionele handelingen Ontheffing Deze beslissing voorziet in een tolerantie inzake de verplichting tot het gebruik van het geregistreerde kassasysteem (GKS) en beoogt de […]


De verderzetting van de fiscale hel

Het fiscaal programma van de nieuwe Belgische regering is zo goed als inhoudsloos. Er komt geen algemene belastingverlaging en geen enkele vermindering van de overheidsuitgaven. Sommige zullen zelfs blijven toenemen. Men moet eenal keiharde optimist zijn om tevreden te zijn met de vaststelling dat de belastingen en de uitgaven gewoon minder snel stijgen dan ervoor. Er […]


Ten laste nemen van verwarmings- en elektriciteitskosten door de vennootschap en het belasten van een VAA in hoofde van de bedrijfsleider: een nieuwe piste voor de fiscus

Een bedrijfsleider verhuurt het beroepsgedeelte van zijn privéwoning aan zijn vennootschap. Het beroepsmatig gebruikte gedeelte beslaat 30% van het volledige gebouw. Hij laat de facturen voor de elektriciteit en de verwarming opmaken op naam van de vennootschap en geeft een voordeel van alle aard aan voor 70% voor zijn eigen verbruik. Dit VAA wordt bepaald […]


Is men verplicht om af te schrijven vanaf het jaar van het aanschaffen van een investering?

Deze vraag kan bizar lijken, omdat, over het algemeen, de belastingplichtigen op alle mogelijke manieren proberen om een volledig jaar af te schrijven bij de aanschaf van een investeringsgoed dat in de loop van het jaar of zelfs op het einde van het jaar werd verkregen. Di gaf aanleiding tot zoveel discussie dat de wetgever […]


Eigen woning : recente wijzigingen

De administratie publiceert een circulaire dd.03.02.2015 betreffende de uitgaven die recht geven op een belastingvermindering. De circulaire commenteert de wijziging van de belastingvoordelen voor hypothecaire leningen die zijn gesloten voor et verwerven of behouden van een woning en de individuele levensverzekeringen die ergelijke leningen waarborgen of wedersamenstellen ingevolge de uitbreiding van de fiscale autonomie van […]