Maandelijkse archieven: mei 2015


Boetes zijn geen beginsel van goed bestuur

Heel wat mensen dienen hun aangifte enkele dagen te laat in en dit niet enkel door de fout van fiscale beroepsbeoefenaars. Om dit te doen moet men nu immers de toepassingen van de FOD Financiën gebruiken die bijna dagelijks onderhoud vergen en vaak geplaagd worden door allerhande bugs. Dat gebeurt op de meest ongelegen momenten, […]


Wanneer de interesttarieven te laag zijn, wijzigt de regering de wet om geld te ontfutselen aan belastingplichtigen via voorafbetalingen en niet alleen …

In een persmededeling die gepubliceerd werd op presscenter.org op 26.02.2015 leest men dat de minister van Financiën de regering een wijziging van artikel 64 kb WIB 92 inzake voorafbetalingen liet goedkeuren. In zoverre ze niet werd geïnd via voorheffingen en niet vooraf was gestort in de loop van het jaar waarin de inkomsten werden ontvangen, […]


Wanneer bepaalde ambtenaren belastingverhogingen misbruiken, hoewel een administratieve boete volstond

Sommige belastingambtenaren verwarren een laattijdige aangifte met een gebrek aan aangifte om onrechtmatige belastingverhogingen toe te passen. Dit artikel is gebaseerd op casussen die onze abonnees ons meedeelden. Het gaat hier dus niet om fictie. Het gaat om het volgende geval. Een belastingplichtige (PB of Venn.B) dient zijn aangifte te laat in, maar wel nog […]