Maandelijkse archieven: juni 2015


Ontvangen geschenkbonnen die niet gebruikt werden : fiscale gevolgen?

Situering Volgende praktijkvraag werd ons recent gesteld. Een vennootschap schenkt een cadeaubon (Bv. een box met een keuzemogelijkheid van verblijf met eten en drinken in een aantal geselecteerde hotels) aan één van haar klanten met een waarde van meer dan 150 EUR. De schenkende vennootschap verwittigt de klant dat hiervoor een fiscale fiche werd opgemaakt. […]


Wet op de continuïteit ondernemingen en de aansprakelijkheid van beoefenaars van het cijferberoep

De wet van 27.05.2013 voerde een wijziging in artikel 10 van de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen in. De wet bepaalde het volgende: “De externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist en de bedrijfsrevisor die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de […]


Vennootschapsbelasting – aftrekbaarheid bezoldiging

Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 17.02.2015 – De betwisting betreft de aftrekbaarheid van de door eiseres in hoger beroep aan haar bestuurders uitgekeerde bezoldigingen. De administratie verwerpt de aftrekbaarheid van deze bezoldigingen voorhoudende dat volgens de statuten het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten onbezoldigd is en in het […]


Belastingfraude depenaliseren?

Het is een idee van minister van Justitie en voormalig minister van Financiën Koen Geens. Zoals we konden verwachten stonden socialisten en groenen op hun achterste poten om de laksheid van de regering tegenover fiscale fraude aan te klagen. Daarmee willen ze het voorstel van minister Geens in de eerste plaats kelderen, een voorstel dat […]


De eigenaars van een tweede verblijf zouden fiscaal beter worden behandeld dan wie enkel eigenaar is van zijn eigen woning

Enkele dagen terug verscheen dit onderwerp nog in de krant. De fiscaliteit voor tweede verblijven in het Vlaams Gewest zou gunstiger zijn dan die voor de eigen woningen … Reden hiervoor zou de zesde staatshervorming zijn die het Vlaamse Gewest heeft toegelaten om de woonbonus te verlagen. Zou de Vlaamse regering diegenen die zich een […]


Belastingaangifte 2015, getekend door de staatshervorming

Belastingaangifte 2015, getekend door de staatshervorming 09/04/2015 Gepubliceerd door: Jef Wellens, belastingconsulent Wolters Kluwer Een koppel moet mogelijk meer dan 35 aangiftecodes gebruiken om de intresten van een woningkrediet op te geven. De personenbelasting is ziek, oordeelt fiscalist Jef Wellens.   Meer dan ooit vreest de Belg zijn belastingbrief, bleek uit een enquête van Wolters Kluwer. […]


Werkgevers – Werknemers – Voordelen in natura

Parlementaire vraag nr. 110 van de heer Brecht Vermeulen dd. 09.01.2015 Kamer, Vragen en Antwoorden, 2014-2015, QRVA 54/016 dd. 16.03.2015, blz. 192 Werkgevers – Werknemers – Voordelen in natura VRAAG Veel werknemers krijgen van hun werkgever een pc, een smartphone, gsm, een abonnement voor mobiel telefoonverkeer of voor datacommunicatie ter beschikking die zowel voor professionele […]


Motorrijders. – Fiscale behandeling van motorfietsen

Parlementaire vraag nr. 112 van de heer Vincent Quickenborne dd. 13.01.2015 Kamer, Vragen en Antwoorden, 2014-2015, QRVA 54/012 dd. 16.02.2015, blz. 192 Motorrijders. – Fiscale behandeling van motorfietsen VRAAG Belgen die bewust kiezen om zich niet met de auto te verplaatsen maar met een motorfiets, bewijzen onze samenleving bijzondere diensten. Zo tonen recente studies aan […]