Maandelijkse archieven: juli 2015


Het einde van de buitensporige heffing van 309 %

Ter herinnering, het tarief van de bijzondere bijdrage op geheime commissielonen bedroeg 309 %, overeenkomstig artikel 219 WIB. Dat tarief is echter geschrapt. Bij wet van 19 december 2014 werd dit tarief gevoelig verlaagd en werden de gevallen waarin ze kan worden gevorderd beperkt. Het tarief bedraagt voortaan 103 %. Het tarief werd zelfs teruggebracht […]


Welke kosten die woningverhuur met zich meebrengt zijn fiscaal aftrekbaar?

Hoe kunnen onkosten zoals verbouwing, schilderwerken, en isolatie van een huis dat ik verhuur en waarvan ik het kadastraal inkomen als inkomsten aangeef ingebracht worden als noodzakelijke uitgaven of beroepsonkosten? Niet. Helaas. De kosten die u maakt voor de verbouwing of de schilderwerken van een woning die u verhuurt, kunt u niet als aftrekbare kosten […]


Belastingaangifte vergeten: zo lost u het op

Uw belastingaangifte moest ten laatste op woensdag 15 juli binnen zijn. Bent u er ondanks uw goede voornemens niet in geslaagd uw belastingaangifte in orde te brengen? We overlopen de gevolgen, en wat de mogelijkheden zijn om de schade tot een minimum te beperken. Reden tot paniek is er voorlopig niet. Hoe groot de gevolgen […]


De vermeldingen die u moet inschrijven bij de KBO zijn van belang

Om een zelfstandige activiteit uit te oefenen moest men zich in het verleden een weg banen doorheen onaangename en oubollige instellingen zoals de kamers van ambachten neringen en het handelsregister. Het was er een komen en gaan en kandidaat-ondernemers verloren er ernorm veel tijd door. Bij een wijziging van activiteit, zelfs een bijkomende activiteit, deed […]


Het verrichten van gratis handelingen en zijn gevolgen

Situering Het verrichten van handelingen zonder dat hiervoor een tegenprestatie wordt gevraagd moet men situeren in handelingen die verricht worden vanuit filantropisch oogpunt of met het algemeen belang voor ogen. Soms gaat het om verenigingen met een syndicale functie. Het zijn dan ook vaak instellingen zonder winstoogmerk die dergelijke handelingen verrichten. In andere gevallen gaat […]


Patrimoniumvennootschap: niet eenvoudig om door de erfgenamen te beheren, maar doeltreffend om successierechten te vermijden

Wanneer men zijn vermogen aan derden wil nalaten, al dan niet aan directe erfgenamen, kan de rekening flink oplopen als er onroerende goederen in het vermogen zitten. De erfopvolging is immers onderworpen aan een progressief belastingtarief, hoe minder erfgenamen en hoe verder de verwantschap, des te gepeperder wordt de rekening. Enkele jaren terug staken veel […]


Het systeem van de registratiekassa biedt restaurateur wel ruimte voor attenties ten aanzien van klanten

Wanneer men geregeld uit gaat eten, gebeurt het wel eens dat de uitbater uw een koffie of pousse-café en soms zelfs een gerecht of maaltijd van het huis aanbiedt. Met het nieuwe registratiekassasysteem moeten al die ingrepen worden geregistreerd en bijgehouden. Toen de beroepsfederatie van de Horeca klaagde over de striktheid van het systeem omdat […]


De federale overheidsdienst Financiën heeft zich hervormd om grote ondernemingen meer op maat te kunnen helpen.

Eén centrum voor beheer en gespecialiseerde controles en zeven multifunctionele centra zullen voortaan instaan voor alle fiscale aspecten van zowat 15.000 ondernemingen en bepaalde vzw’s. ‘Dit is een compleet andere benadering’, luidt het bij de fiscus. ‘De fiscale materie, zoals btw of vennootschapsbelasting, bepaalt niet langer hoe de diensten georganiseerd zijn, maar de onderneming of […]