Maandelijkse archieven: augustus 2015


Renovatie/werken in onroerende staat privéwoningen: was het nu 5 jaar of 15 jaar ?

Wat betreft de werken in onroerende staat/ renovatie aan privéwoningen en het verlaagd tarief van 6%, bestaat er wel eens onduidelijkheid over de ouderdomsvereiste. Was het nu 5 jaar of 15 jaar ? En is er een wezenlijk verschil tussen beide regelingen ?   Volgende overzichtstabel geeft verduidelijking: 0-5 jaar oud 21 % 5-15 jaar […]


BTW: renovatie – tarief

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Aarlen dd. 25.02.2015 – Eiser kreeg een vergunning om zijn huis met vier gevels te verbouwen. Hij diende bij het btw-controlekantoor de aangifte in waarin wordt voorzien door artikel 64 § 4, alinea 3 van het btw-wetboek met betrekking tot pas opgerichte gebouwen, waarop hij in vak […]