Maandelijkse archieven: oktober 2015


Uitstel termijn indiening aangiften personenbelasting tot en met 5 november 2015

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt besliste zopas om de termijn voor indiening van de aangiften personenbelasting via Tax-on-web door mandatarissen voor hun cliënten met één week te verlengen tot en met 5 november 2015. Bron : minfin       Nog 400.000 ondernemers moeten belastingaangifte indienen Op amper 10 dagen van de eindmeet, moeten […]


VAA boeken op de rekening-courant na een belastingcontrole en belasting in de personenbelasting

Bij een belastingcontrole stuit de administratie op niet-aangegeven voordelen van alle aard in hoofde van de zaakvoerder van de belastingplichtige vennootschap. Er wordt overeengekomen om die voordelen te boeken op het debet van de rekening-courant van de zaakvoerder van de vennootschap. De fiscus richt eveneens een bericht van wijziging aan de zaakvoerder en belast die […]