Maandelijkse archieven: januari 2016


Hoe moet men in België zijn tweede verblijf in het buitenland aangeven?

Artikel 7 WIB 92 bepaalt wat men moet aangeven als onroerende inkomsten als men vastgoed in het buitenland bezit: –  als het gebouw in kwestie niet wordt verhuurd: de huurwaarde –  als het gebouw in kwestie wordt verhuurd: het totale bedrag van de huur en de huurvoordelen. Op zijn website (http://finances.belgium.be/fr/particuliers/habitation/revenu_immobilier/seconde_residence/) geeft de FOD Financiën […]


Negatieve marge in het kader van de margeregeling

De margeregeling die artikel 58, § 4 btw-wetboek voorziet is een regeling die voorziet dat een btw-plichtige de btw enkel toepast op de winst die hij realiseert op het doorverkopen van een goed dat hij van een niet-btw-plichtige kocht. Het meest courante geval is dat van garagehouders die de wagen van niet-btw-plichtige klanten overnemen en […]


Naast de kleine, kennen we binnenkort ook de microvennootschap !

Kleine vennootschappen kunnen in België op heel wat bijzondere (fiscale) maatregelen rekenen. Jarenlang werd om te bepalen of een vennootschap klein was gekeken naar artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Dat artikel wordt nu gewijzigd. Op basis van Europese regelgeving komen er nieuwe criteria. Daardoor ontstaat er naast de kleine en de middelgrote ondernemingen […]


TAX-SHIFT 2016 : wat verandert er voor U ?

De regering-Michel heeft in 2015 een taxshift doorgevoerd om de begrotingstekorten weg te werken en de concurrentiekracht van de ondernemingen te verbeteren. Ze verlaagt de belasting op arbeid, maar moest op zoek naar nieuwe inkomsten om dat verlies te compenseren. We overlopen de gevolgen van de taxshift in 2016. Stijging van de roerende voorheffing Vanaf […]