Maandelijkse archieven: maart 2016


Bijna Pasen !

Alle medewerkers van het boekhoudkantoor Bonduel-Destoop bvba wensen u een Vrolijk Pasen ! Onze kantoren zijn op paasmaandag 28 maart gesloten. Bijna Pasen De volgende dagen Springen alle hazen Ze hebben het razend druk Wat het is bijna Pasen.


Tax-shelter voor startende ondernemingen

Een geniaal idee (denken te) hebben en dit ontwikkelen zijn twee totaal verschillende economische concepten. Een nieuw idee bedenken, weten hoe het te implementeren en te organiseren is een ding. Dat idee verkopen is een heel ander ding.   In beide gevallen heeft men kapitaal nodig. De ontwikkeling van een idee met eigen middelen kan […]


Traiteurs aan huis en btw

Trouw- en communiefeesten, doopsels, verjaardagen … een hele reeks evenementen waarbij men een beroep doet op de diensten van een traiteur die voor de catering (voeding en drank) zorgt. Om het budgetvriendelijk te houden factureert hij u een globaal bedrag of een forfait per genodigde, berekend in functie van een aal-inaanbod (voeding, drank, infrastructuur, bediening). […]


VAA auto en te regulariseren btw

Vóór de toepassing artikel 45, §1quinquies btw-wetboek moest men de btw die men had afgetrokken op de autokosten regulariseren wanneer er een voordeel van alle aard werd toegekend voor deze wagen aan een bedrijfsleider of werknemer. We schetsen het volgende geval. autokosten met btw: 3.500 btw incl., dus 607,44 btw bedrag VAA: 1.500 tussenkomst van […]


Schiet uit de startblokken met de Startlening+

Gepubliceerd door: Bart Vermoesen   Wie heden ten dage als startend ondernemer een lening wenst af te sluiten, moet al over vrij goede papieren beschikken om de nodige fondsen bij de bank los te weken. Maar niet getreurd; via de Startlening+ van PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) kan u wellicht alsnog aan het nodige startkapitaal geraken alvorens u […]


Opgelet voor frauduleuze e-mails

Er circuleren momenteel frauduleuze e-mails. In deze e-mails wordt u gevraagd om een bijlage te openen om een zogenaamde fout in uw belastingaangifte na te kijken. In werkelijkheid is het een poging tot phishing of besmetting van uw computer met een virus. Als u zeker wilt zijn dat een e-mail werkelijk van de FOD Financiën […]


Vennootschapsbelastingen en uitgaven eigen aan het maatschappelijk doel: ommezwaai in het standpunt van het Hof van Cassatie, maar tot op welke hoogte?

We behandelden deze kwestie al in een vorig artikel waarin we de arresten van het Hof van Cassatie van 04.06.2015 rond forfaitaire buitenlandse belastingen (FBB)becommentarieerden. Op 12 en 19 juni 2015 velde het Hof van Cassatie echter nieuwe arresten over hetzelfde onderwerp met een enigszins verschillende argumentatie waarvan de conclusies echter eensluidend waren. Alles hangt immers af van de […]


Waarom zou een Tesla in ’s hemelsnaam vrijgesteld moeten zijn van verkeersbelasting?

Gepubliceerd door: Koen Janssens, belastingconsulent Wolters Kluwer Iedereen vindt het normaal dat vervuilende producten zwaarder belast worden. Waarom wordt er dan geen extra belasting geheven op vervuilende auto’s zoals elektrische wagens? Onlangs ontstond er in de pers ophef omdat elektrische Tesla’s in Brussel en Wallonië niet vrijgesteld zijn van verkeersbelasting. Die ophef is moeilijk te begrijpen. […]


Kmo-cofinanciering als duwtje in de rug

Gepubliceerd door: Bart Vermoesen We zetten onze reeks over alternatieve financiering verder met een beknopte uiteenzetting van de kmo-cofinanciering. Participatiefonds Vlaanderen (PMV) biedt met de kmo-cofinanciering immers een interessante financieringsbron aan die helpt bij de start of groei van uw onderneming of van uw zelfstandige activiteit.   Wat is kmo-cofinanciering? De kmo-cofinanciering is een achtergestelde lening […]