Maandelijkse archieven: mei 2016


Bijlagen bij de belastingaangifte: gedateerd, gecertificeerd en ondertekend?

Bij de belastingaangifte in de vennootschapsbelastingen die men verplicht moet indienen via Biztax moet men een aantal bijlagen bijvoegen. Het gaat om een jaarverslag en het proces-verbaal van de algemene vergadering, want voor de jaarrekeningen in zoverre die moeten worden ingediend bij de Balanscentrale van de Nationale Bank maakt de belastingadministratie er geen verplichte bijlage […]


VVA en andere kosten die de onderneming voor uw rekening droeg: vermelden in het pv van de algemene vergadering?

In de nieuwsbrief van Belfius voor zelfstandigen staat dat “als de privékosten die de vennootschap voor u betaalde, niet in het verslag van de algemene vergadering staan, de fiscus dat steeds vaker ziet als een aanwijzing dat de vennootschap ze zomaar heeft betaald, dat dit dus geen vergoeding was van uw werkelijke prestaties voor de […]


Belasting van speculatieve opties: enorme technische moeilijkheden

Sinds mijn doctoraatsthesis over deze boekhoudkundige en fiscale materie vijftien jaar terug ben ik van een ding overtuigd. Het is onmogelijk om speculatie te definiëren, vooral wanneer ze gebaseerd is op het gebruik van gesofisticeerde financiële producten zoals opties en warrants. De meeste nationale en internationale boekhoudkantoren proberen het al decennialang zonder een coherent antwoord […]


De vermeldingen die u inschrijft bij de KBO zijn van belang

Om een zelfstandige activiteit uit te oefenen moest men zich in het verleden een weg banen doorheen onaangename en oubollige instellingen zoals de kamers van ambachten neringen en het handelsregister. Het was er een komen en gaan en kandidaat-ondernemers verloren er ernorm veel tijd door. Bij een wijziging van activiteit, zelfs een bijkomende activiteit, deed […]