Maandelijkse archieven: juli 2016


6% btw voor het verwijderen of buiten gebruik stellen van stookolietanks bij omvangrijke renovatiewerken

Doet u omvangrijke renovatiewerken aan uw woning? En verwijdert u daarbij een stookolietank of stelt u ze buiten gebruik? Dan kunt u recht hebben op het verlaagd btw-tarief van 6%. Daarvoor gelden de volgende regels: – de standaard voorwaarden (zie koninklijk besluit nr. 20) voor het tarief van 6% voor renovatiewerken moeten vervuld zijn – […]


Niet-verhuurd tweede verblijf in Frankrijk: verduidelijkingen rond de berekeningswijze van de ‘huurwaarde’

Een Belgische belastingplichtige die een tweede verblijf bezit in België dat hij niet verhuurt, wordt belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen van dit goed, verhoogd met 40 %. Daarop wordt overigens een forfaitaire kostenaftrek van 40 % toegepast. Het kadastraal inkomen is een fictief inkomen dat zou moeten overeenkomen met het gemiddeld normaal […]


Wat gebeurt er wanneer de voor bedrijfswagens opgegeven CO2-uitstoot niet overeenstemt met de werkelijkheid?

  Sedert een aantal weken heerst er wantrouwen tegenover sommige autoconstructeurs na de ontdekking van het geknoei met de tests voor de bepaling van de vervuilingsgraad van hun voertuigen. In België is de CO2-uitstoot/km van voertuigen een belangrijke factor in een hele reeks belastingswetgevingen. Samengevat: hoe properder een voertuig is (of wordt geacht te zijn), […]


De tontine nieuwe look

De tontine is een juridisch mechanisme dat ervoor zorgt dat onder ongehuwden zonder gezinsband de aankoop van een gemeenschappelijk onroerend goed toekomt aan de langstlevende alsof die er van bij het begin de eigenaar van was. Ze bestaat erin om bij het overlijden van een van hen de op de verkoop van onroerende goederen toepasselijke […]


Onredelijke beroepskosten: interessante rechtspraak van het hof van beroep van Gent

Wanneer de uitgaven te omvangrijk en luxueus zijn in de ogen van de fiscus halen sommige ambtenaren het wapen van artikel 53 10° 92 boven. Krachtens dat artikel worden alle kosten die onredelijkerwijze de professionele behoeftes overstijgen niet aangemerkt als beroepsuitgaven. De meest courante gevallen die door rechtbanken werden behandeld gaan over luxewagens. In de […]