Maandelijkse archieven: maart 2017


Afschrijven van gebouwen: welk tarief moet worden toegepast?

Art.61 wib/92 stelt dat “afschrijvingen als beroepskosten moeten worden aangemerkt naar de mate dat ze gegrond zijn op de aanschaffings- of beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan.” Geen enkele wettekst bepaalt een termijn voor de afschrijvingen met uitzondering van art.63 […]


Aanhoudende verliezen van een activiteit in bijberoep

Een verlieslatende activiteit in bijberoep is op zich geen probleem, als dat tenminste volgens de regels gebeurt. Deze verliezen zijn immers aftrekbaar van de andere beroepsinkomsten. Zo denkt men er al gauw aan om de kosten van een hobby die gekwalificeerd wordt als een activiteit in bijberoep te financieren met een andere rendabele beroepsactiviteit in […]


Aftrek van een waakhond en door de DVB toegestane beveiliging van een woning

In bepaalde wijken is de beveiliging van woningen een probleem. In woonwijken vindt men nog zelden een woning die niet is uitgerust met een krachtig beveiligingssysteem. De wetgever heeft het probleem goed begrepen, want sinds enkele jaren worden er belastingverminderingen toegekend voor de aankoop van materiaal voor de beveiliging van gebouwen. Helaas is dat materiaal […]