Maandelijkse archieven: december 2017


Herinnering BTW decembervoorschot !

Vanaf 1 april 2017 zijn de kwartaalvoorschotten afgeschaft voor btw-kwartaalindieners. Concreet betekent dit dat u geen voorschotten meer hoeft te betalen vanaf de maand mei 2017. Deze maatregel is genomen in het kader van de administratieve vereenvoudiging van de btw-regelgeving. Daarentegen zal u vanaf nu eveneens een decembervoorschot moeten voldoen zoals dat reeds gebruikelijk is […]


Fiscale aftrekbaarheid personenwagens wijzigt !

Inleidende nota ! De door de Ministerraad goedgekeurde wetsontwerptekst is nu voor advies naar de Raad van State gegaan. De Raad van State heeft 30 dagen de tijd om haar opmerkingen te geven. Eind november 2017 is de tweede lezing voorzien van de ontwerptekst door de Inter Kabinetten Werkgroep en door de Ministerraad. Midden december […]