Maandelijkse archieven: juni 2018


Nieuwe tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2018

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de gendexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2018.   Verkeersbelasting Om de nieuwe tarieven van de verkeersbelasting te bepalen, is rekening gehouden met de algemene indexcijfers (basis […]


Kost van vennootschap aftrekken als bedrijfsleider

Een bedrijfsleider mag zelf de kosten inbrengen voor de kantoren die zijn vennootschap gebruikt, vindt het Gentse hof van beroep. Twee jaar geleden heeft Cassatie nochtans geoordeeld dat een bedrijfsleider alleen kosten kan aftrekken die inherent zijn aan zijn opdracht als bedrijfsleider. Een kost die samenhangt met de operationele activiteit van de vennootschap, is dus […]


Welke bezoldigingen komen in aanmerking voor groepsverzekeringen?

In een kmo kan de bezoldiging van de bedrijfsleider de meest diverse vormen krijgen. De bedrijfsleider is vaak de voornaamste vennoot van de vennootschap. Hij ontvangt een “maandelijkse” vergoeding, dat wil zeggen dat hij ze inhoudt op de rekening-courant en de vennootschap elk trimester een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indient met een driemaandelijkse storting van […]


Eigen zaak starten kan vanaf september 2018 zonder attest bedrijfsbeheer

Wie in Vlaanderen een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest basiskennis bedrijfsbeheer nodig. Geen attest bedrijfsbeheer meer vanaf 1 september Tot nog toe was elke KMO, natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Vlaanderen een activiteit uitoefende die in het handels- of ambachtsregister moest worden ingeschreven, verplicht om […]


Enkele tips voor bijverdienen van studenten.

Wil je dat er van je studentenloon niet teveel geld in de staatskas verdwijnt? Neem dan deze vier tips ter harte. Studentencontract levert netto meer op Werk je met een studentencontract, dan wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden en betaal je minder sociale zekerheidsbijdragen. Voor het loon van de eerste 475 uur geldt alleen een solidariteitsbijdrage […]


Bijverdienen zonder belastingen? Dit moet u weten.

De wetgevende finish voor het onbelast bijverdienen is eindelijk in zicht. Maar niet iedereen zal onbelast kunnen bijklussen. Een jaar na het Zomerakkoord is het wetgevend werk over het onbelast bijverdienen eindelijk zo goed als klaar. De adviezen van de Raad van State op een rist amendementen moeten alleen nog naar het Frans vertaald worden. […]


Te laat publiceren van de jaarrekening – nieuwe wetgeving

Neerlegging van de jaarrekening van een vennootschap bij de balanscentrale is een verplichte oefening waar heel wat boekhoudprofessionals zich jaarlijks mee in laten. Ze hebben hiervoor 7 maanden tijd na afsluiting van het boekjaar. We waren onthutst toen we vernamen dat 42 % van de ondernemingen die termijn niet respecteren. Vroeger was er geen sanctie. […]


Publicatie van het nieuwe cash for car-systeem

In het Staatsblad van 07.05.2018 werd de wet van 30 maart 2018 houdende de invoering van een mobiliteitsvergoeding gepubliceerd. Ze trad retroactief in werking op 1 januari 2018.   Deze publicatie maakt een einde aan alles wat men heeft kunnen zeggen of schrijven over de wil van de regering om de mobiliteit te faciliteren door […]


Bijdrage voor vennootschappen 2018

Vennootschappen betalen in 2018 dezelfde vennootschapsbijdrage als in 2017. Ze moeten de bijdrage vr 1juli 2018 betalen.   U betaalt in 2018: 347,50euro als uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar (in 2016) een balanstotaal had dat kleiner of gelijk was dan 681341,33euro (tegenover een balanstotaal van 667529,12euro in 2015) of 868,00euro als uw vennootschap […]