Maandelijkse archieven: augustus 2018


Btw toch aftrekbaar voor kosten voor publieke evenementen.

In een antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister van Financin de regels toegelicht over de aftrekbaarheid van btw op kosten gemaakt voor de organisatie van een evenement met gratis toegang. De organisatie van dergelijke events is onlosmakelijk verbonden met de reclame- en horecadiensten die wel ten bezwarende titel worden aangeboden, waardoor de btw […]


Belasting te hoog gewaardeerd vruchtgebruik

Een vruchtgebruikconstructie voor onroerende goederen roept op vandaag heel wat vragen op. En daarvan luidt: hoe moet een te hoog gewaardeerd vruchtgebruik fiscaal verwerkt worden? Waarover gaat het? Een vruchtgebruikconstructie kan een aanzienlijke optimalisatie opleveren. Daartoe moeten wel alle geldende regels correct toegepast worden, onder andere de waardering van blote eigendom en het vruchtgebruik bij […]


Onbelast bijverdienen – wet is goedgekeurd.

Op 18 juli 2018 werd de wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie goedgekeurd. Hiermee is het drieluik van het belastingvrij bijverdienen compleet. Concreet beschikt iedere belastingplichtige nu over een belastingvrij bij te verdienen som van iets meer dan 6 000,00 euro, te verdelen over de noemers verenigingswerk, occasionele diensten […]


Geen btw op tastings van whisky of gin

De wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde beschouwt het schenken van geestrijke dranken in het kader van een tasting of proeverij vanaf nu als publiciteitskosten, waardoor de btw gerecupereerd kan worden.   Het btw-wetboek laat in de regel niet toe dat de btw gerecupereerd wordt op leveringen […]


Doneren van voedsel heeft geen weerslag op btw (art. 2 diversebepalingenwet btw)

In de administratieve commentaren is al voorzien dat er geen btw wordt aangerekend op het gratis weggeven van voedseloverschotten. De wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde geeft een wettelijke basis aan dat gunstregime. Voedselbedeling Als een btw-plichtige goederen aan zijn bedrijf onttrekt om die gratis weg te […]


Fiscaal luik van de wet op het onbelast bijverdienen

De wet die het onbelast bijverdienen regelt is uiteindelijk op 26 juli 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Ze maakt het mogelijk voor werknemers om in hun vrije tijd tegen betaling bij te klussen, tot 6.130 euro per kalenderjaar (gendexeerd bedrag voor aj. 2019; basisbedrag 3.830 euro) en zonder er belastingen of sociale bijdragen op hoeven te betalen. […]


Aanpassing erfrecht langstlevende echtgenoot.

De nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht wijzigt ook de positie van de langstlevende echtgenoot in het erfrecht. Op drie punten. Erfrecht bloedverwanten vierde orde afgeschaft De bloedverwanten in de vierde orde verliezen hun wettelijk erfrecht wanneer ze in samenloop komen met de langstlevende echtgenoot van de overledene. Het gaat om de bloedverwanten in de zijlijn, […]


Schrapping van het automatisch verval van schenkingen bij echtscheiding.

Tot nu verliezen de echtgenoten bij een echtscheiding automatisch alle voordelen die ze elkaar bij huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend. Tenzij ze iets anders overeenkomen. Met voordelen worden volgens de rechtspraak van Cassatie zowel de schenkingen tussen echtgenoten als de overlevingsrechten, zoals contractuele erfstellingen, bedoeld. De wetgever vindt dat het […]


Verfijning van het wettelijk stelsel – Huwelijksvermogensrecht

De wetgever verfijnt de regels van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel. Dit moet zorgen voor meer duidelijkheid over het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van verschillende goederen en rechten in dat stelsel. Onder meer de problemen rond de individuele levensverzekeringen, de schade- en arbeidsongevallenvergoedingen en de beroepsgoederen, de aandelen en het clinteel worden aangepakt. Individuele levensverzekeringen Er komt meer duidelijkheid […]