Maandelijkse archieven: september 2018


Vereniging aandelen in handen van een enkele rechtspersoon: vermeldingen in de toelichting

In haar advies 2018/07 van 9 mei 2018 verduidelijkt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) de gevolgen van de vereniging van aandelen in handen van n enkele rechtspersoon, voor wat betreft de jaarrekening van de vennootschap die enige aandeelhouder is geworden. Meerhoofdigheid is het principe eenhoofdigheid de uitzondering Artikel 1 van het Wetboek van Vennootschappen […]


Btw-bouwaangifte: nieuwe procedure en nieuw standaardformulier sinds 20 augustus 2018 (art. 13, diversebepalingenwet btw)

De traditionele btw-bouwaangifte en de daarbij verplicht in te dienen bijlagen (plannen, bestekken, facturen,) die eigenaars van pas opgerichte gebouwen bij de btw-administratie moesten indienen, verdwijnt. De wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake btw verplicht eigenaars sinds 20 augustus 2018, om binnen de drie maanden na betekening van het kadastraal inkomen van […]


Onroerende voorheffing: ombouw van winkel tot woning aangemoedigd

De leegstand van winkels en handelspanden in het centrum van steden wordt aangepakt door een bestaande (Vlaamse) steunmaatregel te vereenvoudigen. De vrijstelling van onroerende voorheffing voor de ombouw van een winkelpand tot woning (art. 2.1.6.0.2 VCF) wordt in zijn huidige vorm weinig gebruikt (Parl. St. Vl. Parl. 2017-18, nr. 1572/1, 8). Onder meer de vereiste […]


Bijzondere maatstaf bij verkoop personenwagen

Bij de invoering van de nieuwe regels voor het recht op aftrek van btw voor gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen, voorzag de wetgever een tolerantie. Bij de verkoop van een personenvoertuig, bedoeld in artikel 45, 2, eerste lid WBTW, moet onder bepaalde voorwaarden slechts btw worden geheven over de helft van de maatstaf van heffing. Deze tolerantie […]


“Onroerende verhuur met btw: definitieve teksten vanaf 1 januari 2019 in werking”

Het wetsontwerp van 30 maart 2018 werd na advies van de Raad van State nog op diverse punten aangepast en op 31 juli 2018 ingediend bij het Parlement. We geven de belangrijkste wijzigingen mee. Hiermee wordt onroerende verhuur met btw mogelijk vanaf begin volgend jaar. Optie tot verhuring van gebouwen met btw Basisvoorwaarden De basisvoorwaarden […]


Einde van kostenaftrek van 120% voor vennootschappen vanaf 2020.

Vennootschappen zullen vanaf 1 januari 2020 (aj. 2021) niet langer kunnen genieten van de verhoogde kostenaftrek van 120% voor kosten die ze maken voor de beveiliging van de onderneming (abonnementskosten voor aansluiting op een vergunde alarmcentrale en kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming). Ook voor de kosten die ze specifiek maken of […]


Tantiemes

Tantiemes zijn vergoedingen die aan bestuurders of zaakvoerders worden toegekend bij wijze van verdeling van de winst. Is die bestuurder of zaakvoerder een rechtspersoon, dan zijn die tantiemes onderworpen aan btw. Hoe moeten we tantiemes boekhoudkundig verwerken? Tantiemes: vennootschapsrechtelijk Vennootschapsrechtelijk zijn tantiemes een variabele vergoeding in functie van de winst die de vennootschap gemaakt heeft. […]


Btw: vennootschappen kunnen forfaitaire regeling vanaf 2020 niet meer gebruiken

Vennootschappen onder firma (VOFs), gewone commanditaire vennootschappen (GCVs) en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BVBAs) kunnen de maatstaven van heffing voor de verschuldigde btw vanaf 1 januari 2020 niet meer forfaitair berekenen (wijzigingart. 56, Btw-wetboek;art. 12, wet van 30 juli 2018).   De wet van 30 juli 2018 schrijft nu ook in het Btw-wetboek in […]