Maandelijkse archieven: november 2018


Voorafbetalingen aj. 2019: vierde kwartaalbetaling ten laatste op 20 december 2018

Vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepers moetenten laatste op 20 december 2018hun vierde kwartaalbetaling van de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) doen. Voor vennootschappen met een boekjaar dat niet samenvalt met het kalenderjaar en voor vennootschappen met een boekjaar van minder dan 12 maanden, gelden speciale regels. Voordelen Het voordeel dat aan de vierde […]


Overzicht van de eigen kosten van de werkgever – Wat kan onbelast aan werknemers worden toegekend?

Wanneer een werknemer of bedrijfsleider kosten maakt, is de terugbetaling van deze kosten niet altijd een loon. Soms gaat het immers om eigen kosten van de werkgever. De terugbetaling van deze kosten kan op twee manieren gebeuren: de terugbetaling van de werkelijke kosten enerzijds en de terugbetaling van de forfaitaire kosten anderzijds. Fiscaal is er […]


Optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 kunnen een verhuurder en huurder er gezamenlijk voor kiezen om een overeenkomst inzake verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen aan btw te onderwerpen. Vanaf dan is er ook een verplichte btw-heffing op de kortdurende verhuur (niet meer dan zes maanden) van onroerende goederen. Deze nieuwe maatregelen staan in de wet van […]