Maandelijkse archieven: februari 2019


Nieuwe circulaire over grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen voor vrijwilligerswerk

De grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen voor vrijwilligers bedragen voor het aanslagjaar 2020 (vergoedingen vanaf 1 januari 2019) 34,71 euro per dag en 1.388,40 euro per jaar.   Clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid kunnen in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doeleinden aan hun onbezoldigde vrijwilligers vergoedingen als forfaitaire terugbetalingen van […]


Aanpassing toekenningsvoorwaarde subsidies van Vlaamse KMO-portefeuille en KMO-groeisubsidies.

Vlaamse KMOs en vrije beroepers kunnen via de kmo-portefeuille (webtoepassing) van de Vlaamse overheid steun krijgen voor ondernemerschapsbevorderende diensten (opleiding en advies), die een dienstverlener verleent aan en ten behoeve van die ondernemingen en vrije beroepers. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bv. het opstellen van een communicatieplan voor hun bedrijf. De steun bedraagt […]


Hogere bekendmakingskosten voor vennootschaps- en verenigingsakten vanaf 1 maart 2019

Ondernemingen en verenigingen moeten vanaf 1 maart 2019 meer betalen voor de bekendmaking van hun akten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dat is het gevolg van een indexering. De nieuwe tarieven zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2019. Vanaf 1 maart 2019 zal het Bestuur van het Belgisch Staatsblad volgende […]


Afschaffing beroepskosten 120 % aftrek (grotendeels)

Voor een aantal kosten/investeringen bestaat een fiscale voordeelregeling die u toelaat de kosten voor 120 % af te trekken. Deze gunstregelingen worden binnenkort grotendeels afgeschaft. Een overzicht van de huidige stand van zaken en de wijzigingen.   Collectief vervoer Sinds aanslagjaar 2003 bestaat de 120 %-aftrek al voor kosten van door de werkgever (of een […]


Uitstel tot eind september om informatie mee te delen aan het UBO-register (Vennootschappen)

Vennootschappen krijgen uitstel tot eind september om informatie mee te delen aan het UBO-register dd. 13.02.2019 Vennootschappen, maatschappen, (internationale) vzws, stichtingen en trusts krijgen tot 30 september 2019 (in plaats van 31 maart 2019) de tijd om de informatie die ze verplicht over hun uiteindelijke begunstigden hebben ingezameld, voor het eerst mee te delen aan […]