Maandelijkse archieven: april 2019


Ziekteverlof voor zelfstandigen?

Vanaf 1 juli 2019 verdwijnt de carenztijd. Dus voortaan vanaf dag n betaald ziekteverlof voor zelfstandigen. Wat betekent dit voor de zelfstandige? Een zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt, geniet vanaf dag n een uitkering.   Wat zijn de voorwaarden? Men dient minstens acht dagen ziek te zijn en men dient tijdig aangifte te doen van zijn […]


Hervorming van het nieuwe vennootschapsrecht

Het laat uw vennootschap niet ongemoeid! Met een doorgedreven vereenvoudiging en flexibilisering wil de wetgever Belgi attractiever en competitiever maken als vestigingsland voor ondernemingen. Een belangrijke modernisering die gepaard gaat met een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Om het overzicht te behouden, geven we de belangrijkste wijziging weer.   Een beperking van het […]


Nieuwe regelgeving in verband met gelijkstelling met bijberoep.

Vanaf bijdragejaar 2019 zal het sociaal verzekeringsfonds de zelfstandige vanaf een bepaald bijdragejaar automatisch in hoofdberoep taxeren. Aan welke voorwaarden moet de zelfstandige voldoen? Betaling van een wettelijke voorlopige bijdrage die minstens gelijk is aan de minimumbijdrage in hoofdberoep Geen vermindering van voorlopige bijdragen gevraagd uiterlijk op 31 december van dat bijdragejaar Hiermee wordt het […]