Maandelijkse archieven: augustus 2019


Horeca : Het geregistreerde kassasysteem (GKS) en de bewaring van documenten.

Diverse horecazaken werden onlangs geconfronteerd met boetes wegens het niet naleven van de bewaringsplicht van alle boeken en stukken. Een opfrissing ! Krachtens artikel 60, 4 van het Btw-Wetboek, dienen alle boeken en stukken met betrekking tot de uitgeoefende werkzaamheid bewaard te worden gedurende 7 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend […]