Car-Pass zorgt voor meer administratie bij FOD Mobiliteit, keuringsdiensten en fabrikanten

Vanaf 1 maart 2019 zal de Car-Pass niet meer alleen de kilometerstand van een voertuig vermelden, maar ook de euronorm waaraan het voertuig voldoet, de officile CO2-uitstoot en de gebruikte testprocedure, de eventuele verplichting om het voertuig te laten keuren na een ongeval en eventuele terugroepacties waaraan geen gevolg werd gegeven. Ook de kilometerhistoriek van ingevoerde voertuigen wordt voortaan geregistreerd. Items die van doorslaggevend belang kunnen zijn bij de aankoop van een occasie en nu niet moeten worden vermeld. De maatregel moet (kandidaat-)kopers dus beter beschermen, ze bezorgt de FOD Mobiliteit, de keuringsinstellingen n de voertuigfabrikanten wel een pak extra werk. Zij zijn immers verplicht om de gegevens door te spelen aan de vzw Car-pass.

 

Uiteraard ieder wat zijn specifieke domein betreft. Zo is de FOD Mobiliteit verantwoordelijk voor het doorsturen van (voor zover beschikbaar) de Euronorm waaraan een voertuig voldoet, de officile CO2-uitstoot en de overeenstemmende testprocedures. De instellingen voor autokeuring dienen dan weer het feit van een gunstige keuring na ongeval mee te delen, gekoppeld aan het chassisnummer en de kilometerstand. De fabrikanten van nieuwe voertuigen (of hun gemachtigden) tot slot bezorgen de kilometerhistoriek van voertuigen die in een ander land waren ingeschreven, de gegevens in verband met de terugroepacties (de zogenaamde recallacties) en de kilometerstanden van de geconnecteerde voertuigen.

 

Heel wat bijkomende administratie dus. Iets wat ze trouwens niet kunnen laten aanslepen. De gegevens moeten immers meteen worden doorgegeven. Voor de keuringsinstellingen en fabrikanten betekent dit op het moment dat ze het voertuig ter hunner beschikking hebben. De FOD Mobiliteit moet de gegevens onmiddellijk doorgegeven op vraag van de vzw Car-Pass. Gegevens worden in principe alleen elektronisch gecommuniceerd.

 

De uitbreiding van de Car-Pass heeft nog een bijkomend gevolg: het document wordt duurder. Niet meteen, maar vanaf 1 januari 2020. Dan betaalt u 7 euro in plaats van 6 euro (let op: dit is het basisbedrag, het wordt jaarlijks gendexeerd op basis van de consumptieprijsindex).

 

Bron : KB van 30 januari 2019 tot wijziging van het KB van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen, BS 5 februari 2019.KB van 30 januari 2019 tot wijziging van het KB van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen, BS 5 februari 2019.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail