Categorie archieven : Nieuws


Circulaire 2019/C/92 : Btw tarief op bomen en planten bij aanleg en onderhoud tuinen.

Dezecirculairebecommentarieert de invoering van het verlaagde btw-tarief van 6% op bepaalde bomen en planten die geleverd worden bij de aanleg en het onderhoud van tuinen. Die tariefverlaging is opgenomen in dewet van 27.02.2019tot wijziging van het koninklijk besluit nr.20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot […]


Circulaire 2019/C/26 Btw-tarief restaurant- en cateringdiensten

Deze circulaire becommentarieert het btw-tarief dat van toepassing is op restaurant- en cateringdiensten. Deze diensten zijn onderworpen aan het btw-tarief van 12% op basis vanrubriekI, van tabel B, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr.20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de […]


Wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor jou?

Zelden ging een wetsvoorstel meer over de tongen dan de nieuwe regeling rond vennootschappen.Het ontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) was klaar in december 2018, maar de val van de regering maakt een tijdige behandeling onzeker.Op 28 februari 2019 hakte het parlement dan toch de knoop door. De nieuwe vennootschapswet wil zakendoen moderner, […]


KMO-portefeuille: Vlaamse KMO’s en vrije beroepers krijgen minder subsidies voor opleiding en advies

Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits, gaat 73 miljoen euro besparen op economische subsidies. Daarvan wordt 23 miljoen euro uit de KMO-portefeuille gehaald.   Vlaamse KMO’s en vrije beroepers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen via die KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid subsidies krijgen voor opleidingen en training van hun personeel en/of voor het inwinnen […]


CO2-uitstoot: naar gelijkvormigheidsattest kijken mag toch dd. 05.11.2019

Jarenlang heeft de fiscus volgehouden dat we alleen naar het inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs) mogen kijken om de officile CO2-uitstoot van een auto te kennen. Met het gelijkvormigheidsattest mocht geen rekening gehouden worden. Als het inschrijvingsbewijs niets vermeldt, was in principe zelfs forfaitair de maximale CO2-waarde van toepassing (195 of 205 g/km), ook al staat de echte […]


Horeca : Het geregistreerde kassasysteem (GKS) en de bewaring van documenten.

Diverse horecazaken werden onlangs geconfronteerd met boetes wegens het niet naleven van de bewaringsplicht van alle boeken en stukken. Een opfrissing ! Krachtens artikel 60, 4 van het Btw-Wetboek, dienen alle boeken en stukken met betrekking tot de uitgeoefende werkzaamheid bewaard te worden gedurende 7 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend […]


Zomerregeling voor indiening btw-aangiften

Bent u net op verlof of begint uw verlof binnenkort ? Vindt u de tijd niet meer om uw documenten voor de btw-aangifte op tijd binnen te brengen? Dit is geen probleem! Speciaal voor u heeft de btw-administratie de zomerregeling in leven gebracht! Btw-zomerregeling? Daar draait het inderdaad om. Tijdens de zomermaanden wordt de termijn […]


200.000 Belgen ontvangen brief in verband met buitenlandse inkomsten.

  Ruim 200.000 Belgen ontvangen binnenkort een brief van de fiscus, waaraan die hen waarschuwt dat ze buitenlandse rekeningen moeten aangeven. De Belgische fiscus krijgt van heel wat landen automatisch informatie over landgenoten die een buitenlandse rekening hebben. Bijgevolg is het vrij makkelijk vast te stellen wanneer iemand het bestaan ervan niet meldt. Van de […]


Car-Pass zorgt voor meer administratie bij FOD Mobiliteit, keuringsdiensten en fabrikanten

Vanaf 1 maart 2019 zal de Car-Pass niet meer alleen de kilometerstand van een voertuig vermelden, maar ook de euronorm waaraan het voertuig voldoet, de officile CO2-uitstoot en de gebruikte testprocedure, de eventuele verplichting om het voertuig te laten keuren na een ongeval en eventuele terugroepacties waaraan geen gevolg werd gegeven. Ook de kilometerhistoriek van […]


Ziekteverlof voor zelfstandigen?

Vanaf 1 juli 2019 verdwijnt de carenztijd. Dus voortaan vanaf dag n betaald ziekteverlof voor zelfstandigen. Wat betekent dit voor de zelfstandige? Een zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt, geniet vanaf dag n een uitkering.   Wat zijn de voorwaarden? Men dient minstens acht dagen ziek te zijn en men dient tijdig aangifte te doen van zijn […]