Categorie archieven : Nieuws


Horeca : Het geregistreerde kassasysteem (GKS) en de bewaring van documenten.

Diverse horecazaken werden onlangs geconfronteerd met boetes wegens het niet naleven van de bewaringsplicht van alle boeken en stukken. Een opfrissing ! Krachtens artikel 60, 4 van het Btw-Wetboek, dienen alle boeken en stukken met betrekking tot de uitgeoefende werkzaamheid bewaard te worden gedurende 7 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend […]


Zomerregeling voor indiening btw-aangiften

Bent u net op verlof of begint uw verlof binnenkort ? Vindt u de tijd niet meer om uw documenten voor de btw-aangifte op tijd binnen te brengen? Dit is geen probleem! Speciaal voor u heeft de btw-administratie de zomerregeling in leven gebracht! Btw-zomerregeling? Daar draait het inderdaad om. Tijdens de zomermaanden wordt de termijn […]


200.000 Belgen ontvangen brief in verband met buitenlandse inkomsten.

  Ruim 200.000 Belgen ontvangen binnenkort een brief van de fiscus, waaraan die hen waarschuwt dat ze buitenlandse rekeningen moeten aangeven. De Belgische fiscus krijgt van heel wat landen automatisch informatie over landgenoten die een buitenlandse rekening hebben. Bijgevolg is het vrij makkelijk vast te stellen wanneer iemand het bestaan ervan niet meldt. Van de […]


Car-Pass zorgt voor meer administratie bij FOD Mobiliteit, keuringsdiensten en fabrikanten

Vanaf 1 maart 2019 zal de Car-Pass niet meer alleen de kilometerstand van een voertuig vermelden, maar ook de euronorm waaraan het voertuig voldoet, de officile CO2-uitstoot en de gebruikte testprocedure, de eventuele verplichting om het voertuig te laten keuren na een ongeval en eventuele terugroepacties waaraan geen gevolg werd gegeven. Ook de kilometerhistoriek van […]


Ziekteverlof voor zelfstandigen?

Vanaf 1 juli 2019 verdwijnt de carenztijd. Dus voortaan vanaf dag n betaald ziekteverlof voor zelfstandigen. Wat betekent dit voor de zelfstandige? Een zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt, geniet vanaf dag n een uitkering.   Wat zijn de voorwaarden? Men dient minstens acht dagen ziek te zijn en men dient tijdig aangifte te doen van zijn […]


Hervorming van het nieuwe vennootschapsrecht

Het laat uw vennootschap niet ongemoeid! Met een doorgedreven vereenvoudiging en flexibilisering wil de wetgever Belgi attractiever en competitiever maken als vestigingsland voor ondernemingen. Een belangrijke modernisering die gepaard gaat met een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Om het overzicht te behouden, geven we de belangrijkste wijziging weer.   Een beperking van het […]


Nieuwe regelgeving in verband met gelijkstelling met bijberoep.

Vanaf bijdragejaar 2019 zal het sociaal verzekeringsfonds de zelfstandige vanaf een bepaald bijdragejaar automatisch in hoofdberoep taxeren. Aan welke voorwaarden moet de zelfstandige voldoen? Betaling van een wettelijke voorlopige bijdrage die minstens gelijk is aan de minimumbijdrage in hoofdberoep Geen vermindering van voorlopige bijdragen gevraagd uiterlijk op 31 december van dat bijdragejaar Hiermee wordt het […]


Hoe moet u volgens de minister de zgn. minimumbezoldiging berekenen indien er voordelen alle aard toegekend worden?

Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de hervorming van de vennootschapsbelasting was de verhoging van de zgn. minimumbezoldiging en de invoering van een afzonderlijke aanslag op een bezoldigingstekort. Op 24.10.2018 werden hierover aan de minister twee mondelinge parlementaire vragen gesteld. Waarover gingen die vragen dan precies en wat heeft de minister erop geantwoord? […]


VAA bedrijfswagen lager in 2019!

De gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens steeg met 2gram het afgelopen jaar. Geen goed nieuws voor het milieu. Vreemd genoeg daalt hierdoor het voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? Jaarlijkse herziening CO2-uitstoot…De referentie-uitstoot wordt elk jaar herzien in functie van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de in Belgie nieuw […]