CO2-uitstoot: naar gelijkvormigheidsattest kijken mag toch dd. 05.11.2019

Jarenlang heeft de fiscus volgehouden dat we alleen naar het inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs) mogen kijken om de officile CO2-uitstoot van een auto te kennen. Met het gelijkvormigheidsattest mocht geen rekening gehouden worden. Als het inschrijvingsbewijs niets vermeldt, was in principe zelfs forfaitair de maximale CO2-waarde van toepassing (195 of 205 g/km), ook al staat de echte waarde gewoon op het gelijkvormigheidsattest. Die voorrang van het ene document op het andere is eigenlijk altijd absurd geweest, omdat de CO2-waarden op beide documenten dezelfde zijn en in elk geval dezelfde bron hebben.

 

Maar het probleem is sinds kort acuut geworden omdat de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) geen CO2-gegevens meer vermeldt op het inschrijvingsbewijs (zie Fisc. Act. 2019, 30/1) uitgerekend het enige document dus dat volgens de fiscus fiscaal relevant is.

 

De kwestie werd voorgelegd aan de minister. En die bevestigt dat er eigenlijk geen probleem is.

 

Volgens de wet moet men zich fiscaal baseren op de CO2-uitstootgehaltes die beschikbaar zijn bij de DIV (art. 36 2 lid 8 WIB 92). Maar het feit dat de DIV die niet meer vermeldt op het inschrijvingsbewijs, betekent natuurlijk niet dat de DIV niet over de gegevens beschikt, aldus de minister. Dat gehalte kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer en wordt ook vermeld op gelijkvormigheidsattesten.

 

De minister zegt het dus niet met zoveel worden maar de conclusie is duidelijk: men kan evengoed onmiddellijk naar het gelijkvormigheidsattest kijken in plaats van naar het inschrijvingsbewijs. Want de gegevens op het gelijkvormigheidsattest zijn k de gegevens waarover de DIV beschikt. En zijn dus de gegevens die men wettelijk mag/moet gebruiken. Het is bijgevolg ook niet nodig om de gegevens op te vragen bij de DIV, zoals de fiscus tot nu toe altijd suggereerde, of zelfs niet om de website van Mobiliteit te raadplegen. Dat laatste zou trouwens een onnodige omweg zijn, want bij de input in die databank (van de gegevens op het gelijkvormigheidsattest!) kunnen fouten gemaakt zijn, zoals de vraagsteller opmerkt.

 

De minister herinnert er ook aan dat we naar het gelijkvormigheidsattest moeten kijken om het verschil te maken tussen de WLTP- en de NEDC-waarde (die tot eind 2020 nog gebruikt mag worden). Maar dat had de fiscus al eerder toegestaan (zie Fisc. Act. 2019, 11/9).

 

Bron: Monkey, Koen Janssens, Mond. Vr. nr. 55000697C Kathleen Depoorter, 22 oktober 2019, Kamercommissie Financin, Criv 55 Com 037, 23.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail