Einde van kostenaftrek van 120% voor vennootschappen vanaf 2020.

Vennootschappen zullen vanaf 1 januari 2020 (aj. 2021) niet langer kunnen genieten van de verhoogde kostenaftrek van 120% voor kosten die ze maken voor de beveiliging van de onderneming (abonnementskosten voor aansluiting op een vergunde alarmcentrale en kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming).

Ook voor de kosten die ze specifiek maken of dragen om het gebruik van de fiets of de speed pedelec voor het woon-werkverkeer aan te moedigen bij hun personeelsleden (kosten voor stalling van deze fietsen en speedpedelecs tijdens de werkuren of voor het ter beschikking stellen van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches, van die personeelsleden), zal vanaf 1 januari 2020 (aj. 2021) geen verhoogde aftrek van 120% meer mogelijk zijn.

De wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen schaft deze gunstmaatregelen af vanaf 1 januari 2020.

Ze zijn enkel in de vennootschapsbelasting van toepassing vanaf het aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2020 (wijziging art. 194octies, WIB 1992 door art. 5, wet van 30 juli 2018).

In de personenbelasting blijft de 120%-aftrek van deze kosten behouden.

De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting schafte al de verhoogde kostenaftrek tot 120% af voor kosten die een werkgever of een groep van werkgevers maken voor het gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden dat ze tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling hadden ingericht, en voor kosten voor elektrische auto’s (uitgezonderd de elektriciteitskosten die maar voor 75% aftrekbaar zijn).

Dit zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Ook deze maatregelen treden in werking op 1 januari 2020. Ze zijn van toepassing vanaf het aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2020.

 

Bron: Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen, BS 10 augustus 2018 (art. 5 en art. 17).

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail