Nieuwe circulaire over grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen voor vrijwilligerswerk

De grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen voor vrijwilligers bedragen voor het aanslagjaar 2020 (vergoedingen vanaf 1 januari 2019) 34,71 euro per dag en 1.388,40 euro per jaar.

 

Clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid kunnen in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doeleinden aan hun onbezoldigde vrijwilligers vergoedingen als forfaitaire terugbetalingen van kosten toekennen. Wanneer die vergoedingen de hiervoor vermelde grensbedragen niet overschrijden, mag worden aangenomen dat zij werkelijke kosten dekken. In dat geval zijn zij niet belastbaar.

 

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft recent een koninklijk besluit gepubliceerd over de kostenvergoeding van bepaalde categorien van vrijwilligers (KB van 20 december 2018). De fiscale administratie zal hierover binnenkort een circulaire publiceren.

 

Bron: Circulaire 2019/C/17 over het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail