Nieuwe regelgeving in verband met gelijkstelling met bijberoep.

Vanaf bijdragejaar 2019 zal het sociaal verzekeringsfonds de zelfstandige vanaf een bepaald bijdragejaar automatisch in hoofdberoep taxeren.

Aan welke voorwaarden moet de zelfstandige voldoen?

Betaling van een wettelijke voorlopige bijdrage die minstens gelijk is aan de minimumbijdrage in hoofdberoep

Geen vermindering van voorlopige bijdragen gevraagd uiterlijk op 31 december van dat bijdragejaar

Hiermee wordt het vermoeden van verzaking bedoeld. Zo behoudt de zelfstandige alle rechten in de sociale zekerheid, ook al liggen de definitieve inkomsten onder het grensbedrag van artikel 37.

 

Wat als u deze automatische omzetting naar hoofdberoep wil vermijden?

Vraag ten laatste op 31 december een vermindering aan bij het sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag moet door het fonds worden goedgekeurd. Er worden dan wel geen sociale rechten meer opgebouwd.

Wenst u na de automatisch omschakeling terug onder de gelijkstelling met bijberoep te vallen, dan moet men een nieuwe aanvraag indienen. De aanvraag zal pas van kracht gaan vanaf het daaropvolgend kalenderjaar.

Het bijdragejaar dat automatisch werd omgezet naar hoofdberoep zal bijgevolg niet meer worden herzien.

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail