VAA bedrijfswagen lager in 2019!

De gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens steeg met 2gram het afgelopen jaar. Geen goed nieuws voor het milieu. Vreemd genoeg daalt hierdoor het voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat?

Jaarlijkse herziening CO2-uitstoot…De referentie-uitstoot wordt elk jaar herzien in functie van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de in Belgie nieuw ingeschreven wagens tussen 1oktober en 30september van het jaar dat voorafgaat aan de herziening. Sinds de invoering van de formule was er jaarlijks een daling van die referentie-uitstoot. Voor de periode tussen 1oktober 2017 en 30september 2018 echter, steeg die referentie-uitstoot van 86g/km naar 88g/km voor dieselautos en van 105g/km naar 107g/km voor benzineautos. De nieuw ingeschreven wagens in Belgie zijn dus een stuk vervuilender dan het jaar voordien. Het CO2-percentage voor het berekenen van het VAA auto gaat hierdoor met 0,2% (0,1% 2) naar beneden.

…en de leeftijd van uw bedrijfswagen…Ook de leeftijd van de wagen heeft een invloed op het VAA auto. Om de leeftijd van het voertuig te verrekenen, wordt de cataloguswaarde vermenigvuldigd met een percentage dat rekening houdt met de periode die verstreken is vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig. Die correctiefactor bedraagt 6% per jaar na het eerste jaar, met een maximum van 30%.

Tip.Elke begonnen maand telt daarbij voor een volledige maand.

De formules voor het bepalen van het VAA (op jaarbasis) in 2019 zijn dan de volgende:

Diesel:VAA= [5,5%+ (CO2– 88)x 0,1%]x (cataloguswaardex ouderdomscorrectie*)x 6/7
Benzine:VAA= [5,5%+ (CO2– 107)x 0,1%]x (cataloguswaardex ouderdomscorrectie*)x 6/7

* Ouderdomscorrectie: van 13tot 24maanden= 94%; van 25tot 36maanden= 88%; van 37tot 48maanden= 82%; van 49tot 60maanden= 76%; vanaf 61maanden= 70%.

Letop!Het VAA kan op jaarbasis echter nooit minder bedragen dan 1.340 (inkomstenjaar 2019).

Doordat de referentie van de CO2-uitstoot met 2g/km stijgt en uw auto ook weer een jaartje ouder wordt, zal het VAA in 2019 tussen de 6 12% dalen. Let wel, het VAA auto kan op jaarbasis nooit minder dan 1.340 bedragen.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail