Uitstel tot eind september om informatie mee te delen aan het UBO-register (Vennootschappen)

Vennootschappen krijgen uitstel tot eind september om informatie mee te delen aan het UBO-register dd. 13.02.2019

Vennootschappen, maatschappen, (internationale) vzws, stichtingen en trusts krijgen tot 30 september 2019 (in plaats van 31 maart 2019) de tijd om de informatie die ze verplicht over hun uiteindelijke begunstigden hebben ingezameld, voor het eerst mee te delen aan het centraal register van de uiteindelijk begunstigden (het Ultimate Beneficial Owner-register, afgekort UBO-register).

De minister van Financin, Alexander De Croo, meldt dit uitstel in zijn persbericht van 13 februari 2019.

Volgens de minister hebben tot dusver nog maar 25.000 van de naar schatting 800.000 tot 1 miljoen rechtspersonen die de informatie aan het UBO-register moeten meedelen, dat gedaan. Dat is volgens hem te wijten aan een reeks onduidelijkheden voor ondernemingen en vzws. Daarnaast zijn er een reeks IT-problemen met de online-registratie.

De Croo wil nu dat de FOD Financin eerst een einde maakt aan de onduidelijkheden en de openstaande vragen beantwoordt. Deze maand zal de FOD een nieuwe FAQ over de UBO-registratie publiceren. Ook de IT-problemen moeten van de baan.

Daarom besliste de minister om de deadline uit te stellen tot 30 september 2019. Deze datum heeft ook het voordeel dat hij samenloopt met de uiterlijke indieningsdatum van de aangiften voor de vennootschapsbelasting.

Volgens de minister zullen ook accountants en het notariaat vanaf april een eigen applicatie hebben die gekoppeld zal worden aan het UBO-register en de registratie moet vergemakkelijken.

De verplichting om deze informatie over de uiteindelijk begunstigden bij te houden en in te voeren in het UBO-register vloeit voort uit de vierde antiwitwasrichtlijn.
De vijfde antiwitwasrichtlijn (richtlijn (EU) 2018/843 van 30 mei 2018) bracht een resem wijzigingen aan in de vierde antiwitwasrichtlijn (richtlijn (EU) nr. 2015/849 van 20 mei 2015). Deze laatste werd in Belgisch recht omgezet door de wet van 18 september 2017 (antiwitwaswet).
EenKB van 30 juli 2018bevat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register. Het trad in werking op 31 oktober 2018.

De Administratie van de Thesaurie van de FOD Financin houdt het UBO-register bij.
Door de oprichting van dit register en de precieze identificatie van de uiteindelijke begunstigden van deze juridische entiteiten kan Belgie de transparantie van de eigendomsstructuren van deze entiteiten garanderen en zo efficienter de strijd aangaan tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

 

Bron: Monkey

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail